Voor Edna Walhain is er geheel nieuwe identiteit neergezet, van logo en huisstijl tot een 4generatie kwartet.

GeneratieDynamiek helpt organisaties effectief en efficiënt in te spelen op de voortdurende stroom van vernieuwingen en zet daarvoor de methode Lerend Veranderen met Generaties in. Die methode zorgt ervoor dat alle medewerkers hun generatie-specifieke kennis en kunde op het gebied van belangrijke ontwikkelthema’s met elkaar delen, nieuwe kennis en kunde ontwikkelen en toepasbaar maken voor de organisatie. Een methode waarin de generatiedynamiek centraal staat.

Uit de gesprekken in het voortraject kwam naar voren dat Edna een nieuwe identiteit wil voor GeneratieDynamiek. Waarmee zei zich professioneel kan profileren. Warme donkere rode kleuren spreken haar erg aan en ze heeft de volgende drie punten als belangrijke pijlers:
• Beweging
• Dynamiek
• Tijd

Ook kwam naar voren dat ze een losstaand beeldmerk wil die voor Social media uitingen gebruikt kan worden. GeneratieDynamiek is een leer- werkcollectief van 4 verschillende generaties veranderkundigen. Altijd zoekende in een krachtenspel tussen de 4 generaties. Om dit krachtenspel en de verschillen tussen de generaties boven tafel te krijgen is er een 4generaties kwartet ontwikkeld. Dit kwartet kun je steunen door middel van een crowdfundproject Bekijk hier.

Uiteraard wordt het logo ook doorgevoerd in het kwartet en de gehele huisstijl.

Klant 
Generatie Dynamiek

Sterk met
Visuele identiteit

Credits to:
Chris Kokkeler: webontwikkeling